Adreçes:
 
 

Estudis, redacció i administració:

Carrer Sant Agustí,11, 08915

Telf: 93.497.40.00

Fax: 93.497.40.02

E-mail:

Ràdio Ciutat de Badalona: rcb@rcb.es

Televisió de Badalona: tvb@badalonacom.com

Bétulo: betulo@badalonacom.com

Filmets: filmets@badalonacom.com

Web: webmaster@rcb.es

Departament de publicitat: publicitat@badalonacom.com

Informatius: informatius@rcb.es